Általános szerződési feltételek – Partner programban való részvételre

Jelen Általános Szerződési Feltételek (a továbbiakban „ÁSZF”) hatálya a Megbízó által működtetett Partner programban létrejövő jogviszonyokra terjed ki. Jelen ÁSZF folyamatosan elérhető a következő linken keresztül: https://sybell.hu/partnerprogram-aszf/

1. Megbízó adatai

Név: Sybell Informatika Korlátolt Felelősségű Társaság
Székhely: 1158 Budapest, Késmárk utca 7/B 2. em. 206.
Cégjegyzékszám: 01-09-293034
Adószám: 25859502-2-42
Képviseli: Szilvágyi Ferenc ügyvezető

Ügyfélszolgálat: hello@sybell.hu
+36 1 707 67 26 (H-P: 9:00-17:00)
1158 Budapest, Késmárk u. 7./b. II. em. 206. (H-P: 9:00-17:00)

2. Fogalmak

„Ajánló link”: Olyan egyedi hivatkozási link, amely a Partner számára egyedileg került legenerálásra és ezen keresztül tudja közvetíteni a Megbízó szolgáltatását az Új Ügyfél felé.

„Honlap”: A Megbízó által működtetett https://sybell.hu/ internetes oldal.

„Partner program”: A Megbízó és a Partner közötti üzleti együttműködés, amelyben Partner a Megbízó Tárhely és Virtuális szerver szolgáltatásait közvetíti harmadik személyek számára.

„Partner”: A Megbízó Partner programjában résztvevő jogi személy vagy egyéni vállalkozó, aki a Megbízó javára folyamatos jelleggel a Megbízó Tárhely és Virtuális szerver szolgáltatásait közvetíti harmadik személyek számára.

„Promóciós kód”: A Megbízó által a Partner számára generált egyedi kód, amelynek érvényesítésével, beváltásával az Új Ügyfél árengedményre lesz jogosult a közvetített szolgáltatás árából.

„Új Ügyfél”: A Partner által közvetített új ügyfél, aki megrendeli a Megbízó valamely Tárhely és Virtuális szerver szolgáltatását a Partner ajánló linkjén keresztül.

„Tárhely és Virtuális szerver szolgáltatás” vagy „szolgáltatás”: A Megbízó https://sybell.hu/sybell-partner-program/ oldalon meghatározott Partner programban közvetíthető szolgáltatásai.

3. Partner programban való részvétel feltételei

A Megbízó lehetőséget biztosít jogi személyek és egyéni vállalkozók számára, hogy Tárhely és Virtuális szerver szolgáltatásai sikeres közvetítése révén jutalékra tehessenek szert, amennyiben az Új Ügyfél a Partner saját ajánló linkjén keresztül megrendeli a Megbízó valamely szolgáltatását.

A Partner programban magánszemélyek nem vehetnek részt.

A szolgáltatás megrendelésére az ajánló linken keresztül a Megbízó Honlapján kerül sor, az Új Ügyféllel a szerződést Megbízó köti. Partner nem jogosult a közvetített szolgáltatás kapcsán szerződéskötésre az Új Ügyféllel.

Partner jogosult promóciós kódot adni az Új Ügyfélnek, amellyel az Új Ügyfél kedvezményesen tudja igénybe venni a közvetített szolgáltatást. Partner nem jogosult viszont a promóciós kódon túlmenően árengedményt adni, sem ártárgyalásokat folytatni a közvetített szolgáltatás kapcsán.

4. Regisztráció

A Partner programban való részvétel feltétele a regisztráció. A regisztrációs felület a Honlapon keresztül a „Partner szeretnék lenni” gombra kattintással érhető el.

A regisztráció folyamatáról részletes információ a Megbízó Honlapjának általános szerződéses feltételeiben https://center.sybell.hu/dl.php?type=d&id=4, az adatkezelésről pedig az adatkezelési tájékoztatóban https://sybell.hu/adatvedelmi-tajekoztato/ található. A regisztrációval saját felhasználói fiók jön létre, amelyben a „Viszonteladói fiók” menüponton belül lehet aktiválni a viszonteladói fiókot a „Viszonteladói fiók aktiválása” gombra kattintva.

A Partner egyedi ajánló linkje ezt követően a viszonteladói fiókjában elérhetővé válik, továbbá különböző statisztikákat is láthat a hivatkozásai, kattintások és jutalékok kapcsán.

Felhívjuk a figyelmét, hogy a viszonteladói fiókban található statisztikák, összegzések kizárólag tájékoztató jellegűek.

5. Ajánló link, promóciós kód

A Megbízó szolgáltatásait a Partner az ajánló link (egyedi hivatkozási link) megosztásával tudja közvetíteni harmadik személyek felé, ezzel potenciális Új Ügyfelet szerezve a Megbízónak. A Partner ajánló linkje mindig egyedi, az adott Partnerhez rendelt link.

Az Új Ügyfél az ajánló linken keresztül tudja megtekinteni és megrendelni a Megbízó szolgáltatásait.

Megbízó a megrendelést kizárólag akkor tudja nyomon követni és az ajánlást a Partnerhez kapcsolni, ha az Új Ügyfél az ajánló linkre kattintva jut el a Honlapra és az ajánló linken keresztül történik a megrendelése is.

A Partner az ajánló link mellett promóciós kódot is adhat a potenciális új ügyfélnek, amellyel a megrendelés árából kedvezményre lesz jogosult. Kiemelendő, hogy jutalékra csak abban az esetben lesz jogosult a Partner, ha az Ő promóciós kódját használta fel az Új Ügyfél az ajánló link mellett. Nem jár jutalék a Partnernek, ha az Új Ügyfél bár a Partner ajánló linkjén keresztül indította el a szolgáltatás megrendelését, de másik Partner promóciós kódját használta fel. Ebben az esetben a felhasznált promóciós kód tulajdonosa lesz jogosult a jutalékra. A promóciós kódot a megrendelés leadása során tudja érvényesíteni az Új Ügyfél.

6. Jutalék

Minden sikeres közvetítés után, a Partner egyszeri jutalékra lesz jogosult. Sikeres a közvetítés, ha Partner által megosztott ajánló linken keresztül a harmadik személy megrendeli a Megbízó valamely szolgáltatását és így a Megbízónak Új Ügyfele lesz.

A jutalék csak olyan Új Ügyfelek után jár, akik eddig nem voltak a Megbízó ügyfelei.

A jutalék csak és kizárólag egyszer fizetendő, minden Új Ügyfél első megrendelése után.

Amennyiben az Új Ügyfél az ajánló linken keresztül megrendelt szolgáltatáson felül újabb szolgáltatást vesz igénybe, csomagot vált, vagy bővítést kér, úgy az ajánló linket biztosító Partnert már nem illeti jutalék. Hasonlóan nem lesz jogosult jutalékra a Partnert, ha az eredeti – ajánló linken keresztül megrendelt – szolgáltatás lejár, és azt az Új Ügyfél megújítja vagy másik szolgáltatást vesz igénybe.

Az jutalék mértéke a Tárhely és Virtuális szerver szolgáltatás nettó díjának nettó fix 56%-a.

A jutalék mértékét nem befolyásolja a szolgáltatás havi vagy éves jellege, mindkét esetben jár a jutalék.

Nem jogosult jutalékra a Partner, amennyiben havi díjas szolgáltatást vesz igénybe az ajánló linkjén keresztül az Új Ügyfél, azonban a szolgáltatást annak aktiválását követő 95 napon belül lemondja. Havi díjas szolgáltatásra vonatkozó jutalékra tehát kizárólag 95 nap elteltével lesz a Partner jogosult. Így a havi díjas szolgáltatás közvetítése után járó jutalék mértéke három havi nettó szolgáltatási díj nettó 56%-a.

A jutalék kizárólag a https://sybell.hu/sybell-partner-program/ oldalon megadott Tárhely és Virtuális szerver szolgáltatások megrendelése után jár. Nem jogosult jutalékra a Partner a https://sybell.hu/sybell-partner-program/ oldalon nem nevesített szolgáltatások ajánlása után, így például domain regisztrációk ajánlása esetén.

Tájékoztatjuk, hogy a https://sybell.hu/sybell-partner-program/ oldalon feltüntetett árak forintban értendőek és nem tartalmazzák az ÁFA-t. Megbízó fenntartja a https://sybell.hu/sybell-partner-program/ oldalon feltüntetett árak változtatásának jogát, a szolgáltatási díj (és jutalék összeg) módosítása a Honlapon való megjelenéssel egyidejűleg lép hatályba. A szolgáltatási díj (és jutalék összeg) módosítása a már megrendelt szolgáltatás árát nem befolyásolja.

7. Fizetési feltételek, számlázás

A sikeres ajánlások után a jutalék várható, automatikusan kalkulált összege megjelenik a Partner viszonteladói fiókjában. Partner a „kifizetés igénylése” gombra kattintva indíthatja el a jutalék kifizetését, azonban erre csak akkor van lehetősége, ha legalább nettó 40.000,- Ft (azaz negyvenezer forint) összegű jutalékot összegyűjtött.

A Partner a „kifizetés igénylése” gombra kattintással az Új Ügyfelekre, valamint a várható jutalék összegére vonatkozó automatikusan generált kimutatást a rendszer elküldi a Megbízó részére, aki ezután ellenőrzi a jutalékok alapját képező Új Ügyfeleket, az esetleges lemondásokat, valamint az ajánló link és promóciós kód felhasználásokat. Amennyiben megbizonyosodik arról, hogy a Partner által benyújtott kifizetési igény a megjelölt összegben valós és ténylegesen fennáll, úgy a kifizetési igényt, mint teljesítési igazolást elfogadja és erről írásban tájékoztatja a Partnert. Amennyiben benyújtott kifizetési igényben megjelölt összeg eltérő, mivel a Megbízó által a jelen ÁSZF 6. pontjában foglalt feltételek valamelyike nem áll fenn, tehát valamely Új Ügyfél után nem jogosult Partner jutalékra, vagy mert régi ügyfélről van szó, abban az esetben ezen ügyfelek után nem fizet jutalékot Megbízó és az általa kalkulált helyes összegről küld teljesítési igazolást a Partnernek. Amennyiben Partner ezzel nem ért egyet, úgy kifogást nyújthat be Megbízó ügyfélszolgálatán. Ezzel a Partner jogosulttá válik az aláírt kifizetési igényben megjelölt bruttó összeg erejéig számla kiállítására, melyet a Megbízónak elektronikusan szükséges megküldenie a következő e-mail címre: penzugy@sybell.hu

Megbízó a számlán feltüntetett jutalék összeget a számla kézhezvételétől számított 15 napon belül fizeti meg átutalással a Partner által a számlán megadott bankszámlaszámra.

A jutalékok kifizetését legkésőbb minden év december 15. napjáig lehet igényelni, amely jogvesztő határidő. Amennyiben a Partnernél kifizetetlen jutalék van, úgy ezen jogvesztő határidő lejártát megelőzően 30 majd 15 nappal emlékeztető e-mailt küld Megbízó a Partnernek a jutalék kifizetésének igénylése céljából. A jutalékot Megbízó – függetlenül attól, hogy annak mértéke elérte-e a nettó 40.000,- Ft összeget – legkésőbb az aktuális év december 31. napjáig kifizeti, amennyiben a Partner a kifizetést legkésőbb az aktuális év december 15. napjáig igényelte. A kifizetés minden esetben a jelen pont szerinti fizetési feltételekkel történik, számla ellenében.

Jelen ÁSZF elfogadásával Partner kifejezetten elfogadja, hogy amennyiben a Partner a jogvesztő határidőn belül, azaz december 15. napjáig nem igényli a kifizetést, úgy nem lesz jogosult többé a jutalékra, az összegyűjtött jutalékot Megbízó törli.

8. Kapcsolattartás

Tájékoztatjuk, hogy a jogviszonnyal kapcsolatban a kapcsolattartás elsődlegesen e-mailben, elektronikus úton történik, ezért felhívjuk a figyelmét, hogy a megadott e-mail címet ellenőrizze, a hibásan megadott/nem valós e-mail címből eredő következményekért Megbízó nem felel.

A jelen ÁSZF teljesítésével összefüggésben egymásnak e-mail útján megküldött nyilatkozatok a küldést követő 3. (harmadik) munkanapon kézbesítettnek tekintendők, amennyiben nem merült fel az elektronikus kézbesítést meghiúsító akadály.

Az egymásnak esetlegesen megküldött, postai írásbeli értesítéseket közöltnek kell tekinteni, ha azt a címzettnek átvételi elismervénnyel bizonyíthatóan átadták, vagy a postára adást követő 5. napon, akkor is, ha a küldeményt a címzett jelen ÁSZF szerint irányadó címére igazoltan (ajánlott-tértivevényes levél formájában) feladták és a kézbesítés a címzettnek az érdekkörében felmerült okból („nem kereste”, „elköltözött”, „ismeretlen” jelzés miatt) nem volt kézbesíthető. A kézbesítést megkísérlésének napján kézbesítettnek kell tekinteni akkor is, ha a címzett az átvételt megtagadta.

9. Felelősség

A Partner programban való részvétellel Partner elfogadja, hogy a Partner programban kizárólag a saját kockázatára jár el, valamint elfogadja, hogy Megbízó nem vállal felelősséget a részvétel során felmerülő vagyoni és nem vagyoni károkért, továbbá Megbízó nem felel, ha a Partner internetkapcsolatának minősége, hibája, megszakadása miatt a Partner program kimarad, akadozik, vagy az ajánló link nem működik.

Megbízó kizárja a felelősségét minden olyan igényért, ami azért merült fel, mert Partnernél nem működött megfelelően az internetkapcsolat és emiatt szolgáltatáskiesés történt a Partner és/vagy a potenciális új ügyfél oldalán, a potenciális új ügyfél nem tudta megvásárolni a Megbízó szolgáltatását és így Partner jutalékra való jogosultsága is elveszik.

Megbízó kizárja a felelősségét a Partner által tanúsított magatartásokért.

Megbízó jogosult ellenőrizni a jutalékok alapját képező ajánlásokat, az így szerzett Új Ügyfeleket, az Új Ügyfelek által tett első megrendeléseket, azok elszámolási időszakát, illetve az ajánló linkek és promóciós kódok használatát. Amennyiben jelen ÁSZF-be ütközik a jutalék igénylése, úgy Megbízó jogosult megtagadni a kifizetési igényt és a teljesítési igazolás megküldését és a Partner kifejezetten tudomásul veszi, hogy a kifizetési igény megtagadása esetén vagyoni igényre nem jogosult.

Megbízó kizárja a felelősségét az ajánló link alapjául szolgáló adatátviteli kapcsolat bármely hibájából, illetve pillanatnyi vagy tartós működésképtelenségéből eredő kárért, adatvesztésért, adatsérülésért, szolgáltatáskiesésért vagy bármely a Partnernél és/vagy a potenciális új ügyfélnél ennek következtében felmerülő hátrányos következményért.

A Partner a regisztrációkor, a viszonteladói fiók aktiválásakor, illetve bármely más csatornán megadott adataiért, azok valóságtartalmáért felel. Megbízó kizárja a felelősségét minden olyan vagyoni és/vagy nem vagyoni igény tekintetében, amely abból ered, hogy Partner nem megfelelő, hibás vagy hamis, nem valós adatot szolgáltatott Megbízónak és/vagy potenciális új ügyfélnek.

10. Vis maior

Megbízó nem felel a Partnert vagy egyéb harmadik személyt ért kárért, vagy egyéb hátrányos következményért, illetve ezen személyeket hátrányosan érintő késedelemért, egyéb nem szerződésszerű teljesítésért, amely Megbízó hatókörén kívül eső, elháríthatatlan okból keletkezik (vis maior).

Vis maiornak minősül bármely olyan esemény, körülmény vagy események/körülmények kombinációja, amelyek oka előre nem látható és az általa érintett Fél akaratától függetlenül következik be, az egyik Fél felróható magatartására sem vezethető vissza, feltéve, hogy azt az érintett Fél megelőzni vagy elhárítani kellő gondossággal nem tudja és az a szerződéses jogviszonyból eredő bármely kötelezettség teljesítését korlátozza, akadályozza vagy lehetetlenné teszi (pl.: háború, sztrájk, természeti vagy ipari katasztrófa, járvány, karantén korlátozások, tűzvész, szükségállapot, stb.). Megbízó nem felel a vis maiorból eredő károkért vagy egyéb hátrányos következményekért akkor sem, ha a vis maior események közreműködőinket (alvállalkozóinkat) hátráltatják vagy akadályozzák. A vis maior esemény bekövetkezte esetén Megbízó haladéktalanul írásban tájékoztatja Partnert az előzetesen megadott kapcsolattartási elérhetőségein. Nem kell figyelembe venni a határidők kapcsán azt az időszakot, amikor a jogviszonyhoz kapcsolódó kötelezettségének teljesítésére a vis maior körülmények következtében nem képes az érintett Fél, így szerződéses kötelezettségeink szünetelnek a vis maior ideje alatt és a teljesítési határidők ennek megfelelően módosulnak és a vis maior esemény elhárításának idejével meghosszabbodnak.

A koronavírus (COVID-19) járványra, illetve az orosz-ukrán háborúra figyelemmel Megbízó tájékoztatja a Partnert, hogy mivel a koronavírus, illetve az orosz-ukrán háború kereskedelmi forgalomra, Megbízó üzletmenetére, munkaszervezésére gyakorolt hatása rövid időközönként változik, illetve arra Megbízónak semmilyen ráhatása nincsen, így az ilyen okból eredő késedelemért, illetve esetleges részben vagy egészben történő meghiúsulásért eredő felelősséget Megbízó teljes egészében kizárja. Partner a koronavírussal, illetve az orosz-ukrán háborúval kapcsolatos tájékoztatást jelen ÁSZF elfogadásával tudomásul veszi. Megbízó egyeztetéseket folytat Partnerrel a késedelemből, meghiúsulásból eredő következmények csökkentése, kiküszöbölése, esetleges megoldások kidolgozása céljából a megadott elérhetőségein.

11. Adatvédelem

Megbízó a Partner esetleges személyes adatait (különösen a kapcsolattartó természetes személyek, illetve az egyéni vállalkozók adatait) az adatvédelemre vonatkozó szabályok szigorú betartása mellett, az Adatkezelési tájékoztatója https://sybell.hu/adatvedelmi-tajekoztato/ szerint kezeli. Kizárólag az adatkezelés céljának elérése érdekében, és kizárólag csak a szükséges mértékben és ideig kezeli Megbízó a személyes adatokat.

Megbízó tájékoztatja a Partnert, hogy a jelen ÁSZF szerinti jogviszonnyal összefüggésben közölt, a Megbízó számára címzettként tudomására jutott partneri kapcsolattartók, cégképviselők, egyéni vállalkozók személyes adatát a szerződés kezelése, teljesítése során a dokumentumok nyilvántartása, számlakezelés, valamint az üzleti partnerek elérhetőségének szervezeti egység szintű nyilvántartása céljából, a GDPR 6. cikk (1) bekezdés f) pontja szerint, jogos érdekéből kezeli.

12. Szerződéses jogviszony megszüntetése

Partner bármikor jelezheti Megbízó részére, hogy kilépne a Partner programból. Partner a kilépési szándékát cégszerűen aláírt, a Megbízó hello@sybell.hu e-mail címére megküldött nyilatkozattal kezdeményezheti, a kilépési szándékát indokolni nem szükséges. Kilépése esetén Megbízó ellenőrzi a jutalékra való jogosultságát, valamint a kifizetés feltételeit és dönt a kifizetésről jelen ÁSZF 7. pontjában foglaltak szerint. Megbízó a kifizetési igény fennállásának megállapítását követő 30 napon belül egyrészről az így megállapított jutalékot kifizeti, valamint a Partner viszonteladói fiókját is megszünteti.

Megbízó jogosult indokolás nélkül, cégszerűen aláírt, a Partner megadott e-mail címére megküldött nyilatkozattal, 30 napos felmondási idővel felmondani a felek közötti szerződést. Megbízó ellenőrzi a Partner jutalékra való jogosultságát, valamint a kifizetés feltételeit és dönt a kifizetésről jelen ÁSZF 7. pontjában foglaltak szerint. Megbízó a kifizetési igény fennállásának megállapítását követő 30 napon belül egyrészről az így megállapított jutalékot kifizeti, valamint a Partner viszonteladói fiókját is megszünteti.

Megbízó jogosult továbbá indokolás nélkül írásban megszüntetni a Partner programot kollektívan, minden Partnerre kiterjedően. A Megbízó a Partner program megszüntetéséről cégszerűen aláírt, e-mailben megküldött nyilatkozattal tájékoztatja a Partnereket a megadott e-mail címükön. A Partnerek jutalékával a fentiek, illetve jelen ÁSZF 7. pontjában foglaltak szerint elszámolnak, Megbízó a jutalékot Partnereknek megfizeti, amennyiben a kifizetés feltételei fennállnak.

A szerződés felek közötti megszüntetése a jutalék Megbízó általi kifizetésével hatályosul.

Megbízó jogosult cégszerűen aláírt, e-mailben megküldött nyilatkozatával azonnali hatállyal felmondani a felek közötti szerződést, amennyiben Partner súlyos vagy ismétlődő szerződésszegést követ el és azt a szerződésszegő magatartás abbahagyására vagy a szerződésszegés következményeinek elhárítására vonatkozó írásbeli felszólítás kézhezvételét követő 8 napon belül nem orvosolja. Azonnali hatályú felmondás esetén a felek közötti szerződés a felmondás átvételének napjával megszüntethető. E tekintetben súlyos szerződésszegésnek minősül különösen:

a) Partner a Partner programban való részvétele során, azzal összefüggésben jogszabályba ütköző magatartást tanúsít;
b) Partner jelen ÁSZF rendelkezéseit megkerülő magatartást tanúsít;
c) Partner a Partner programban való részvétele során nem a jóhiszeműség és tisztesség elvének megfelelően jár el;
d) Partner neki felróható okból a Megbízónak kárt okoz, vagy
e) Partner jogutód nélkül történő megszűnési eljárás hatálya alá kerül.

Felek vállalják, hogy a szerződés bármely okból történő megszüntetése esetén úgy járnak el, hogy a másik felet vagy saját magukat megóvják bármilyen jellegű kártól, valamint egymással elszámolnak. Megbízó a kifizetés feltételeinek fennállása esetén megfizeti Partnernek a jutalékot.

Szerződés bármely okból történő megszüntetése nem érintheti hátrányosan a felek egyetlen, a megszüntetést megelőzően szerzett jogát sem. Minden szerződéses rendelkezés hatályban marad a teljesítést, illetve a szerződés megszüntetését követően is, amelyek tekintetében, azok értelméből és tartalmából következően a felek szándéka az volt, hogy az a szerződés megszűnése után is hatályban maradjon a felek között.

13. Záró rendelkezések

Megbízó és Partner az ÁSZF-fel kapcsolatban felmerült vitás kérdéseket elsődlegesen peren kívüli egyeztetés útján kísérlik meg megoldani, amennyiben az nem vezet eredményre, úgy a polgári perrendtartásról szóló 2016. évi CXXX. törvény szerint illetékes bíróság előtt érvényesítik igényeiket.

Jelen ÁSZF minden rendelkezése önállóan értelmezendő. Abban az esetben, ha valamely bíróság vagy hatóság döntéséből eredően egyes részei a továbbiakban nem alkalmazandóak, a fennmaradó rendelkezések továbbra is érvényesek és joghatás kiváltására alkalmasak maradnak.

A jelen ÁSZF alapján létrejött szerződés nyelve magyar. Megbízó nem veti alá magát magatartási kódex rendelkezéseinek.

Partner nem minősül fogyasztónak, így a fogyasztóvédelmi jogszabályok jelen szerződéses viszonyra nem irányadóak.

Jelen ÁSZF szerint létrejött szerződés kizárólag elektronikus formában kerül megkötésre, nem minősül írásbeli szerződésnek, így utólag nem hozzáférhető és megtekinthető, azt Megbízó nem iktatja.

Jelen ÁSZF-ben nem szabályozott kérdésekben a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény rendelkezései az irányadóak.

A jelen ÁSZF szerinti szerződés a felek között az ÁSZF Partner általi elfogadásával jön létre.

A Partnerre a Partner programban való részvétel idején érvényes ÁSZF rendelkezései az irányadók. Megbízó fenntartja a jogot jelen ÁSZF rendelkezéseinek egyoldalú módosítására, mely változásokról a módosított ÁSZF hatálybalépést megelőző 15 nappal tájékoztatja a Partnert, megjelölve az ÁSZF módosuló részeit, és a módosított ÁSZF elérhetőségét, valamint a módosítás hatályba lépésének napját is.

Nem vonatkozik a 15 napos határidő az újonnan bevezetésre kerülő szolgáltatásokra. Nem minősül az ÁSZF módosításának az, ha a Megbízó az ÁSZF-ben esetlegesen előforduló elütéseket, helyesírási hibákat korrigál, vagy olyan pontosításokat eszközöl, amelyek az ÁSZF szerint létrejövő szerződés teljesítésére, annak bármely elemére nincsenek releváns kihatással. Nem minősül az ÁSZF módosításának az sem, ha a Megbízó saját magára vonatkozó adatot korrigál. Az így korrigált ÁSZF közlése, továbbá azon módosított ÁSZF közlése, amely esetben a jogszabályi változás, hatósági aktus, illetve állásfoglalás, vagy egyébként jogszabályból folyó kötelezettség teljesítése tette szükségessé a módosítást, az ÁSZF-ben egyébként irányadó 15 napos határidőnél rövidebb is lehet. Partner mindezt kifejezetten tudomásul veszi és elfogadja.

 

Budapest, 2022. március 30.